Medident

Protetyka

Protetyka stomatologiczna to dziedzina stomatologii, której zadaniem jest uzupełnianie utraconych tkanek zęba jak również pojedynczych oraz mnogich braków zębowych, przywracając w ten sposób ładny uśmiech, a także poprawną funkcję żucia. Brak nawet jednego zęba przyczynia się do powstawania nieprawidłowości zgryzowych, biernego wyrzynania się zębów przeciwstawnych, co powoduje odsłonienie ich korzeni, a co za tym idzie silną nadwrażliwość na zimno i ciepło, a także tworzenie się ubytków przyszyjkowych. Zęby sąsiadujące z przestrzenią poekstrakcyjną przesuwają się i przechylają. Dochodzi również do zaniku kości. Może dochodzić do zwyrodnień w stawie skroniowo-żuchwowym, które mogą być przyczyną częstych bólów głowy. Dlatego tak ważne jest uzupełniania braków zębowych. Wykonujemy uzupełninia protetyczne takie jak:
 • korony pełnoceramiczne,
 • korony porcelanowe – licowane porcelaną,
 • mosty pełnoceramiczne na tlenku cyrkonu,
 • mosty porcelanowe – licowane porcelaną,
 • mosty adhezyjne,
 • protezy szkieletowe metalowe,
 • protezy szkieletowe acetalowe,
 • protezy szkieletowe bezklamrowe,
 • protezy częściowe konwencjonalne – akrylowe,
 • protezy całkowite konwencjonalne – akrylowe,
 • protezy elastyczne – nylonowe,
 • protezy natychmiastowe,
 • protezy całkowite overdenture – na zatrzaskach,
 • wkłady koronowo-korzeniowe,
 • naprawy protez.